zaterdag 14 maart 2009

Duale trajecten, Wet participatiebudget, Inburgeringsmodule, Reintegratiemodule

Het kost me steeds meer moeite om de wetstechnische ontwikkelingen in de sociale zekerheid bij te houden in relatie tot mijn vakgebied, beheer van GWS4ALL, software-applicatie voor ongeveer 345 sociale diensten in Nederland.

Steeds vaker krijg ik de vraag : hoe moet dat met de betalingen vanuit de Inburgeringsmodule en Reïntegratiemodule in het licht van de mogelijkheid van duale trajecten en het wetsontwerp participatiebudget ?

Als simpele knoppendrukker moet je dan wel toch slikken. Je gaat natuurlijk te rade bij een beleidsmedewerker soza, die dan vervolgens aan jou de wedervraag stelt, of jij dat wilt uitzoeken.
Hij heeft geen verstand van ICT.

Dan blijkt, dat de leverancier al de broodnodige memo's , releasenotes, notities jouw richting heeft verstuurd ter inzage. En vanwege de dagelijkse werkdruk was jou dat nog niet opgevallen als "hot news". Op jouw afdeling werken geen produkt-managers, die dat als hun voornaamste taak zien.

Ik hou u op en mezelf op de hoogte van mijn onderzoek bij het beantwoorden van de vraagstelling.

En dan is het afwachten, of de technische oplossing ook kan worden geboden in versie 10 en 11 van Gws4all.

Vervolgens hoe gaan we het de werkvloer weer vertellen ?

Ik zal wel weer het verwijt krijgen, dat hierdoor de administratieve lasten op de werkvloer weer zal toenemen door de technology push van GWS4all. So be it !

Maar hoe leg je ze weer uit, dat de technology push slechts het gevolg is van hetgeen in Den Haag door het politiek gekozen bestuur is bedacht en met instemming van het Landelijke directeurenberaad GWS4ALL, een club van directeuren sociale diensten, die beslissingen neemt over de ontwikkeling van GWS4all.

Want eerlijk is eerlijk, kan nog iemand het tempo van wijzigingen in de Wet Inburgering, de Wet Participatiebudget etc. nog bijhouden ?

Laat staan vertalen naar de ICT-werkelijkheid van GWS4all en de harde praktijk van de werkvloer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten