zondag 22 maart 2009

Module Analyse en Indicatie GWS4ALL, Beslisbomen, Kennissystemen, Artificiële intelligentie

Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ben ik in verschillende gemeentes geweest in den lande, waar ik heb geadviseerd om de module Analyse en Indicatie GWS4ALL te gebruiken om de verschillende beslisbomen Huishoudelijke verzorging te implementeren ter ondersteuning van het verstrekken van indicaties Huishoudelijke verzorging.

De flexibiliteit van het gebruik van de module Analyse en Indicatie om het lokale beleid in GWS4ALL te ondersteunen ligt voor de hand.

Deze module wordt doorgaans niet veel gebruikt, hetgeen zonde is van de grote potentie, die deze module heeft voor de werkvloer, als het gaat om efficiënt gebruik van beslisbomen.

Op het gebied van kennis-ondersteunende pakketten bestaat sinds jaar en dag al het pakket Mre.
Mre in combinatie met GWS4ALL leverde in het verleden nog wel problemen op vanwege de MR-tussentabellen, die fungeerden als een doorgeefluik vanuit Mre naar de SZ-tabellen van GWS4ALL.

Eenmaal gewend aan het gebruik van Mre had het voor de uitvoering wel degelijk een toegevoegde waarde. Het kwam de uniformiteit van de uitvoering ten goede.

De opvolger van Mre, het pakket PKO, is een vooruitgang behalve wanneer de zaak vastloopt.
In tegenstelling to Mre heeft een applicatiebeheerder nauwelijks de mogelijkheid om achter de motorkap aan probleemoplossing te doen.

Om een kosten-batenanalyse toe te passen heeft de module Analyse en Indicatie momenteel mijn voorkeur. Gemakkelijk te onderhouden dan wel te wijzigen qua inhoud, als het de gemeente uitkomt.

En goedkoop, en te doen met de kennis, die al in huis aanwezig is.

Ook in relatie tot de module WMO is sinds versie 8 van GWS4ALL de mogelijkheden van de module Analyse en Indicatie uitgebreid.

Het gekke is, dat veel sociale diensten in den lande deze module nog niet hebben ontdekt.

Naast de WMO zou een beslisboom in het kader de Wet Inburgering kunnen worden ontwikkeld, een beslisboom ter ondersteuning van een aanvraag levensonderhoud, bijzondere bijstand, en wat dies meer..........

En dat allemaal in de module Analyse en Indicatie GWS4ALL.

Het is natuurlijk geen artificieel kennissysteem, laat staan artificiële intelligentie, maar heeft de werkvloer bij een sociale dienst behoefte aan een duur pakket voor taken, die juist flexibel ingezet moeten kunnen worden, en waarvan de validiteit van de inhoud van de kennis per drie maanden dient te worden aangepast, al naar gelang wijzigingen in de regelgeving sociale zekerheid.

Ik zou het wel weten, als ik bij een sociale dienst het voor het zeggen had.

1 opmerking:

  1. We staan nu ook voor een mogelijke omschakeling van MRE naar PKO. Wat is in het algemeen de impact geweest hiervan bij jullie?

    BeantwoordenVerwijderen