vrijdag 3 april 2009

GWS4all-documentvorming, Doc4all, DAM-module, DKD-berichten in doc4all

Sinds jaar en dag wordt in GWS4ALL de documentvorming in GWS4ALL ingericht in doc4all. Van belang voor de inrichting van sjablonen en bodies is het maken van een gegevensset op maat. Nu is er een "nieuwigheid" bijgekomen voor de verwerking van berichten DKD (Digitaal Klantendossier) in doc4all.

De help-file van GWS4ALL geeft de volgende info :

In het scherm Onderhoud Gegevenssets kunnen gegevenssets worden gemaakt en onderhouden. Er kunnen voorwaarden opgesteld worden aan de in de gegevensset te gebruiken data waardoor het dataverkeer beperkt wordt.
Een gegevensset kan beperkt worden aan de hand van de te gebruiken variabelen of entiteiten. Voor het overnemen van gegevens uit het DKD-berichten verkeer is er een speciaal selectiescherm ontwikkeld.
Dit scherm kan worden geopend via het tabblad 'entiteiten'. Het scherm voor DKD-berichten bevat dezelfde opties als het tabblad entiteiten,namelijk om de gewenste velden te selecteren en om beperkingen te definiëren om zo specifieke gegevens over te houden voor de gegevensset.
Het DKD-berichten scherm is een zogenaamd .NET scherm.
Dit betekent, dat een andere techniek voor dit scherm gebruikt is.
Voor de communicatie van dit scherm met GWS4all is het noodzakelijk dat op het scherm Parameters systeem de .NET inloggegevens worden vastgelegd.

Speciale scherm voor DKD-berichten

Voor het overnemen van gegevens uit het DKD-berichten verkeer is dit speciale scherm ontwikkeld. Dit scherm biedt dezelfde opties als het tabblad entiteiten, namelijk om de gewenste velden te selecteren en om beperkingen te definiëren
om zo specifieke gegevens over te houden voor de gegevensset.
In het scherm staat aan de linkerkant een boomstructuur. Deze structuur geeft het gehele DKD-bericht weer. De manier waarop de boomstructuur is vormgegeven wordt bepaald door de geselecteerde mapping.
De initiële mapping wordt door Centric geleverd.De boomstructuur bestaat uit verschillende mappen. Een map bevat een gegevensgroep. Dit is een set gegevens die bij elkaar horen, bijvoorbeeld cliëntgegevens. Binnen een gegevensgroep kan een andere gegevensgroep gedefinieerd zijn. De gegevensgroep bevat velden. Per veld kan geselecteerd worden of dit veld in een document moet worden opgenomen.
Dit wordt gedaan door voor een veld een vinkje te zetten.Aan de rechterkant kan per gegevensgroep beperkingen worden opgevoerd. Daarnaast kan voor een veld hier de naam worden gewijzigd maar bijvoorbeeld ook een vervangende waarde voor dit veld worden gedefinieerd.

Alle velden in het rechterscherm , die in het linkerscherm zijn aangevinkt, kunnen in brondocumenten (bodies) worden opgenomen.
Alleen de syntax is anders. Huidige traditionele syntax is @veldnaam tabelnaam@
Bijvoorbeeld : @naamszclient@
Bij DKD-berichten is de syntax anders : @logische veldnaam Documentsuffix@
Bijvoorbeeld sofinummer : @sofinr1inhoudxmlszdkdgsddp@
Zowel de logische veldnaam, als de documentsuffix kunnen vervangen worden door een kortere naam. Bijvoorbeeld: @sofinr1dkd@.
U begrijpt. Dit maakt de zaak een stuk boeiender en ingewikkelder bij het ontwerpen van documenten in GWS4ALL.

Dam-module

Doc4all kent bij het maken van gegevenssets ook de zogenaamde DAM-module.
Bij het scherm Onderhoud gegevenssets zit zowaar een tabblad DAM-module.
In deze module zou het mogelijk moeten zijn om gegevenssets te ontwikkelen met behulp van sql-statements.
Zou het niet allemaal eenvoudiger zijn om deze module verder te ontwikkelen, zodat de gebruiker bij het maken van gegevenssets zich kan bedienen van sql-statements ?
Het is maar een wens ter verbetering van het produkt doc4all. Wellicht een toevoeging voor versie 4.2 van doc4all ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten