donderdag 2 april 2009

MS ACCESS en GWS4ALL applicatiebeheer

Een aantal jaren geleden werd ik door mijn toenmalige werkgever gedetacheerd bij de gemeente Almere. Daar heb ik samengewerkt met een markante persoonlijkheid, Gino Filipinni.
Inmiddels werkt hij een aantal jaren bij de firma Planconsult als ontwikkelaar.

Gino Filippini was in die tijd al een fervent voorstander van het gebruik van MS ACCESS als tool om GWS4ALL te beheren. Hij had via een ODBC-koppeling Access gekoppeld aan de Oracle-database, maakte al zijn queries in Access en deed verschillende update, delete, insert werkzaamheden in Access, die ik voorheen slechts in sql plus aan mij voorbij zag komen, als een consultant van Centric reparatiewerkzaamheden verrichtte voor GWS4ALL en voor de oracle-database van GWS4All.

Sinds die tijd heb ik geleerd Acess te gebruiken als een tool om "eenvoudig" overzicht te krijgen in de vulling van de tabellen van GWS4ALL, eenvoudige applicatiebeheerwerkzaamheden te verrrichten, die mij anders heel veel typwerk in sql plus had gekost, en bepaalde taken te standaardiseren, die veel tijd en energie kosten.

Op deze manier hou ik ook de nieuwe tabellen bij, als het data-model verandert bij een versie-wisseling van GWS4ALL. Dit natuurlijk als aanvulling van de informatie uit de help-file van GWS4ALL, en de nieuwe catalogs van Impromptu, waardoor de nieuwe join- en contraintsstructuur bekend wordt gemaakt aan applicatiebeheerders.

Met Access wordt de databse van GWS4ALL grafisch in beeld gebracht voor de applicatiebeheerder.

Daarnaast gebruik ik Acess-queries als controle-instrument om de output van mijn Impromptu-queries te controleren.

Ik kan iedere applicatiebeheerder GWS4ALL het gebruik van Access aanbevelen, aangezien het heel veel voordelen heeft voor een applicatiebeheerder om de "vervuiling" in de GWS4ALL-database onder controle te krijgen.

Ook hiervan heb ik verschillende voorbeeld-sjablonen, die ik op basis van kennisdeling, geanonimiseerd, aan collega-applicatiebeheerders ter beschikking kan stellen op verzoek. Mail mij, als je meer wilt weten (thtan@xs4all.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten