maandag 14 oktober 2013

Applicatiebeheer(der) GWS4ALL full-time beschikbaar voor opdrachten


Mijn bedrijf is gespecialiseerd in Applicatiebeheer GWS4ALL en ICT-consultancy in het sociaal domein.

Heeft u bij uw gemeentelijke sociale dienst/WIZ-dienst/afdeling WMO behoefte aan een ervaren applicatiebeheerder GWS4ALL, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik doe dit werk al sinds 2000 bij verschillende gemeentes via detacheringsbureau's.

Nu ben ik als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam.

U kunt mij inhuren, wanneer u behoefte heeft aan een functioneel applicatiebeheerder GWS4ALL - Sociale zaken.

Wat doe ik ?

Mijn diensten zijn

-   Applicatiebeheer GWS4all, Suites
-   Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO
-   Applicatiebeheer Proces & Kennisondersteuning (PKO)
-   Onderhoud documenten MDU
-   Managementinformatie met behulp van Impromptu 7
-   Managementinformatie met behulp van Cognos 10
-   Implementaties/Versiewisselingen/Patches GWS4ALL
-   Procesbeschrijvingen
-   Lean maken van werkprocessen GWS4ALL
-   ICT-quickscans
-   Advisering ICT  en decentralisatiedossiers Sociaal Domein
-   Gebruikersondersteuning
-   Het geven van gebruikerscursussen GWS4ALL
-   ICT-consultancy

Heeft u vragen, bel mij (06-106 44 888) of email mij (thtan@xs4all.nl).

Ga naar mijn CV :

curriculum-vitae-toan-hok-tan-2013-f (CV in pdf-formaat)

Voor meer info raadpleeg mijn  website ICT voor het Sociaal Domein.
Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

linkedin Linkedin facebook ICT-voor-het-Sociaal-Domein


donderdag 19 september 2013

Applicatiebeheerder GWS4ALL full-time beschikbaar voor opdrachten.


Mijn bedrijf is gespecialiseerd in Applicatiebeheer GWS4ALL en ICT-consultancy in het sociaal domein.

Heeft u bij uw gemeentelijke sociale dienst/WIZ-dienst/afdeling WMO behoefte aan een ervaren applicatiebeheerder GWS4ALL, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik doe dit werk al sinds 2000 bij verschillende gemeentes via detacheringsbureau's.

Nu ben ik als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam.

U kunt mij inhuren, wanneer u behoefte heeft aan een functioneel applicatiebeheerder GWS4ALL - Sociale zaken.

Wat doe ik ?

Mijn diensten zijn

-   Applicatiebeheer GWS4all, Suites
-   Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO
-   Applicatiebeheer Proces & Kennisondersteuning (PKO)
-   Onderhoud documenten MDU
-   Managementinformatie met behulp van Impromptu 7
-   Managementinformatie met behulp van Cognos 10
-   Implementaties/Versiewisselingen/Patches GWS4ALL
-   Procesbeschrijvingen
-   Lean maken van werkprocessen GWS4ALL
-   ICT-quickscans
-   Advisering ICT  en decentralisatiedossiers Sociaal Domein
-   Gebruikersondersteuning
-   Het geven van gebruikerscursussen GWS4ALL
-   ICT-consultancy

Heeft u vragen, bel mij (06-106 44 888) of email mij (thtan@xs4all.nl).

Ga naar mijn CV :

curriculum-vitae-toan-hok-tan-2013-f (CV in pdf-formaat)

Voor meer info raadpleeg mijn  website ICT voor het Sociaal Domein.
Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

linkedin Linkedin facebook ICT-voor-het-Sociaal-Domein


vrijdag 2 april 2010

Applicatiebeheerder Sociale zaken/GWS4ALL part-time beschikbaar vanaf 1 mei 2010

Vanaf 1 mei 2010 ben ik voor potentiële opdrachtgevers part-time beschikbaar.

Mail mijn divisiemanager Jan Martin Monster (monster@progem.nl) (zie http://www.progem.nl) of bel hem op 06-46064020.

Ik kan direct ingezet worden bij de komende versie-wisselingen (versie 11 en 12).

Mijn profiel is op LinkedIn beschikbaar.

Nieuw klantbeeld en voorbeelden uitkeringscomponenten Wet investeren in Jongeren

Voor applicatiebeheerders GWS4ALL, die nog over moeten gaan naar versie 11, ik kan een overzicht leveren van in te richten uitkeringscomponenten WIJ op basis van Bijlage VIII van de normenbrief van het Ministerie van SZW. Dit inclusief met inrichting componentenmatrix voor de WIJ en uitsluiten componenten. Daarnaast ook een voorbeeld van WIJ-grootboekcodes. ook kan ik een voorbeeld geven van WIJ-werkprocessen.

Daarnaast heb ik bij mijn huidige opdrachtgever ook het Klantbeeld geinstalleerd inclusief een aangepast gegevensset.

Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.

Stuur een email naar thtan@xs4all.nl

zaterdag 31 oktober 2009

De gesel van dubbele cliënten in GWS4ALL

Het zal ten stelligste ontkend worden.

Maar het probleem bestaat en is een gesel voor menig applicatiebeheerder sociale zaken/gws4all :

Dubbele cliëntendossiers met dezelfde NAWP-gegevens en BSN-nummer in de database van GWS4ALL.

Vaak gaat het om per ongeluk (handmatig) aangemaakte cliëntendossiers.
En vaak komt het door een mix van het niet goed functioneren van de STUF-koppeling (de koppeling tussen GWS4ALL en het GBA) en het niet-correcte gebruik van de STUF-koppeling door gebruikers vanwege een gebrek aan instructie of vanwege een niet-correcte instructie.

De grootste hoofdpijn bezorgt het probleem de applicatiebeheerder, als bij dezelfde cliënt bij verschillende klantennummers uitkeringsdossiers zijn opgeboekt met verschillend/dubbele betaalhistorie. Heeft de klant dubbel gevangen, of geld gevangen verspreid over verschillende uitkeringsdossiers ??

Zie dat maar rechtmatig recht te trekken in GWS4ALL, en hoe leg je dat uit aan je leidinggevende.

Sinds versie 10 van GWS4ALL bestaat een extra mogelijkheid om het een en ander te doen via de optie Applicatiebeheer tabellen ->Opschonen -> Historie -> Cliënten.
Het gaat dan om cliënten die logisch verwijderd zijn.

Bij ingave van een cliëntennummer en bij een mislukte poging om een klant op te schonen, omdat het nummer van de klant voorkomt in andere tabellen, wordt op het verslag aangegeven welke tabellen dit betreft.

Een radicalere oplossing is een zoek-script in SQL plus, die in kaart brengt in welke tabellen van de database van GWS4ALL het nummer van de klant voorkomt.

Stel het clientennummer is "1234", dan zou een onderdeel van het script zo moeten luiden :

spool c:\temp\zoek1.sql

select 'prompt '||table_name||' '||column_name newline,
'select '||column_name||' from '||table_name||' where '||column_name||' = 1234;'
from cols
where column_name like 'CLIENTNR%'
/

Vervolgens geeft zoek1.sql aan in welke tabel(len) het nummer 1234 voorkomt.

Een applicatiebeheerder sociale zaken uit de gemeente Cuijk, Henk Niënkemper, is naast zijn vele(des)kundigheden een begenadigd script-bouwer in sql plus.

Hij heeft voor dit doel verschillende scripts ontwikkeld, die in beeld brengen welke dubbele cliënten hetzelfde BSN-nummer hebben. Hij heeft zelfs een script gebouwd, die controleert op cliënten in de database, die geen BSN-nummer hebben.

Op basis van de output van deze scipts kan in combinatie met de "zoek-statement" van hierboven gecontroleerd worden op betaalhistorie of andere onrechtmatigheden, die het gevolg zijn van het voorkomen van een dubbel cliëntendossier in de database van GWS4ALL.

Henk Niënkemper is naast applicatiebeheerder en script-bouwer een prettig mens in de omgang, heeft heel veel gevoel voor humor, en hij deugt in essentie.
Het is een integer en kundig ambtenaar, en een goed vaderlander.

Mocht u willen delen in zijn intellectuele eigendom, beveel hem aan bij zijn chef voor een ambtelijke gratificatie. Wellicht is hij dan genegen zijn scripts auteursrechtelijk met u te delen.

Als applicatiebeheerder is het wel zaak om de cliëntendossiers in de database van Gws4all schoon te houden, of schoon te krijgen, aangezien bestuursorganen vanaf 1 januari 2010 verplicht zijn de authentieke gegevens uit de bevolkingsadministratie (GBA) te gebruiken voor de uitvoering van hun publieke taken.

Een authentiek gegeven in het kader van de Basisregistratie personen is een algemeen gegeven dat als zodanig is aangewezen bij het Besluit GBA. Het gaat om de algemene gegevens over de naam, de geboorte, het adres, kinderen en echtgenoot/partner en over nationaliteit en verblijfsrecht.

Deze operatie houdt in, dat de gegevens, zoals ze in het GBA voorkomen leidend zijn voor de cliëntengegevens in GWS4ALL (het systeem van sociale zaken).

Wat nu, als deze cliëntengegevens in GWS4ALL radicaal verschillen van de gegevens van de klant in het GBA ???