dinsdag 3 november 2015Ik ben vanaf 1 november 2015 full-time ( 36 uur) direct inzetbaar.

Mijn bedrijf is gespecialiseerd in Applicatiebeheer GWS4ALL en ICT-consultancy in het sociaal domein.

Heeft u bij uw dienst Sociaal domien behoefte aan een ervaren applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik doe dit werk al sinds 2000 bij verschillende gemeentes via detacheringsbureau's.

Nu ben ik als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam.

U kunt mij inhuren, wanneer u behoefte heeft aan een functioneel applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites Sociaal domein.

Wat doe ik ?

Mijn diensten zijn

-   Applicatiebeheer GWS4all, Suites
-   Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO
-   Applicatiebeheer Proces & Kennisondersteuning (PKO)
-   Onderhoud documenten MDU
-   Managementinformatie met behulp van Impromptu 7
-   Managementinformatie met behulp van Cognos 10
-   Monitor Sociaal domien
-   Implementaties/Versiewisselingen/Patches GWS4ALL
-   Procesbeschrijvingen
-   Lean maken van werkprocessen GWS4ALL
-   ICT-quickscans
-   Advisering ICT  en decentralisatiedossiers Sociaal Domein
-   Gebruikersondersteuning
-   Het geven van gebruikerscursussen GWS4ALL
-   ICT-consultancy

Heeft u vragen, bel mij (06-106 44 888) of email mij (thtan@xs4all.nl).

Ga naar mijn CV :

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-e.docx

(CV in word-formaat)

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-e.pdf

(CV in PDF-formaat)

Voor meer info raadpleeg mijn  website ICT voor het Sociaal Domein.
Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

linkedin Linkedin facebook ICT-voor-het-Sociaal-Domein

zaterdag 29 augustus 2015

Applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites per 1 oktober 2015 full-time (36 uur) beschikbaar voor nieuwe opdrachten. Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

maandag 6 juli 2015


Bestrijd de chaos in het sociaal domein


Als simpel applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites
denk je dagelijks na over de problemen in het werk
en probeer je een helikopterview te ontwikkelen
vanuit de uitvoering van het sociaal domein.
Het is een constante veranderingsanalyse van
je dagelijks werk en je doet aan piecemeal
engineering.
Neem kennis van mijn annotaties en doe u
w voordeel mee.
Ik ben nog één van de weinige ”daydream believers”
in het vormgeven van de maakbare samenleving.
InformatiemodelEn ja, het kan beter in de uitvoering van het sociaal domein.
De invoering van de nieuwe wetgeving is nu zes maanden oud
 (peildatum begin juli 2015). In veel gemeenten werkt de reguliere
 route van verstrekking van de voorzieningen WMO/Jeugdwet via
 het berichtenverkeer (toekenningsbericht IWMO301/IJW301via
het GGK en dan langs de VECOZO-lijn naar de zorgaanbieder
/declaratiebericht IWMO303/IJW303 terug naar de gemeente/
uitbetalen via een occasionele uitkeringsrun/Zorg toekennen
aan klant IWMO304/IJW304) nog niet optimaal.
Ook het gegevensverkeer met de SVB verloopt niet vlekkeloos.
 Gegevens die correct worden aangeleverd bij de portal van het
SVB blijken vaak niet correct te kunnen worden verwerkt door
 het software-systeem van het SVB. Vaak voel je dan machteloos
als simpele applicatiebeheerder, aangezien je dan een workaround
 moet bedenken om ervoor te zorgen, dat de SVB wel de gegevens
 van de gemeentelijke PGB-klanten kan verwerken. Kortom creatief
 met kurk om de zaak drijvende te houden. Het alternatief is, dat de
 PGB’ers hun geld niet krijgen en kleine zorgverleners op hun geld
 moeten blijven wachten of failliet gaan (lees hierbeneden
de artikelen uit het vakblad Computable over de SVB en
 de verstrekking van het geld aan de PGB’ers).
Dit doen veel gemeenten door in het eerste half jaar van 2015
 via hun financiële systeem (Key2financiën) in bulk voorschotten
 uit te betalen aan zorgverleners, als het gaat om verstrekkingen in natura.
Maar er komt een moment, dat alles regulier dient te worden
 verstrekt vanuit de systemen van de sociale diensten/afdeling
sociaal domein, zoals bijv. GWs4ALL/Suites. Dan dienen al die
 voorschotten verrekend te worden met de reguliere geldstroom,
en getoetst te worden op rechtmatigheid en doelmatigheid.
 En is alles wel verlopen conform het originele aanbestedingscontract
 met de zorgverlener ?
Dit vergt het opzetten van een verplichtingenadministratie en
 het opzetten van een financiële monitor sociaal domein.
In GWS4All/Suite is in de WMO- en Jeugdwetsuites geen
mogelijkheid ingebouwd door leverancier Centric om een
verplichtingenadministratie te voeren. Wellicht gaat Centric
dat nog bouwen in de software, als er maar genoeg klanten
erom vragen. Wel is het mogelijk om in Key2financiën een
verplichtingenadministratie op individuele zorgverlener te voeren.
 Dat is goed nieuws voor de gemeentelijke budgethouders, die
de geldstroom onder controle willen hebben, en nu al voor
de zomer willen nadenken over de aanbesteding van
de nieuwe contracten voor 2016 en de programmabegroting van 2016,
gekoppeld aan eventuele nieuwe productcodes van de te verstrekken
 voorzieningen WMO en Jeugdwet.
Dit kan allemaal door een fatsoenlijk managementinformatiesysteem
 op te zetten gericht op het sociaal domein voor meerdere jaren.
Koppel deze ICT-inspanning aan een AO/IC-model van
de uitvoering van het berichtenverkeer in relatie tot
de uitvoering op de werkvloer, en je hebt wat.
In 2013 heb ik al iets geschreven over het invoeren
van een gegevenspakhuis (datawarehouse) sociaal domein.
( ziehttps://sociaaldomein.wordpress.com/2013/02/21/naar-een-managementinformatiemodel-in-het-sociaal-domein-1/ )
Ook zijn er een aantal gemeentes met een grote leverancier,
die dit daadwerkelijk zijn gaan doen.
(zie http://www.impact-im.nl/business-intelligence-voor-lokale-overheden/sociaal-domein/)
Ik zou de gemeentes, die het nog niet doen, willen aansporen
om op werkbezoek te gaan bij de Impact- en Centric-gemeentes,
die al werken met vaste gegevenssets, dashboards en een
datawarehouse (gegevenspakhuis) sociaal domein.
De firma Stimulansz en de firma BMC Advies voeren nu reclame
 in de media, dat zij gemeentes hierin ook kunnen faciliteren.
Mijn advies is, doe het zelf en ga eerst kijken bij gemeentes,
die het al doen, alvorens met een externe leverancier in zee te
 gaan over het bouwen van een datawarehouse of
standaard-gegevensqueries en dashboards in Cognos report studio 10.
 Immers het CBS is inmiddels ook al bezig om een
monitor sociaal domein op te zetten.
En naar aanleiding van de dagelijkse perikelen in het sociaal domein
 en de PGB-casus van het SVB zou ik ook een pleidooi
willen houden om in het overgangsjaar 2015 meer aan
scenariodenken te doen voor de komende vijf jaar.
 De firma Shell heeft al jaren positieve ervaringen
met scenario-denken.  Is dit niet een positief stukje ?
Kortom het kan. De chaos in het sociaal domein kan
 bedwongen worden door piecemeal engineering.
Leiden, 5 juli 2015,
Toan Hok Tan
Berichtenverkeer sociaal domein
SVB & PGB
Dashboards, datawarehouse sociaal domein
Scenariodenken


zondag 5 juli 2015


Ik ben vanaf 1 november 2015 full-time ( 36 uur) direct inzetbaar.

Mijn bedrijf is gespecialiseerd in Applicatiebeheer GWS4ALL en ICT-consultancy in het sociaal domein.

Heeft u bij uw dienst Sociaal domien behoefte aan een ervaren applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik doe dit werk al sinds 2000 bij verschillende gemeentes via detacheringsbureau's.

Nu ben ik als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam.

U kunt mij inhuren, wanneer u behoefte heeft aan een functioneel applicatiebeheerder GWS4ALL/Suites Sociaal domein.

Wat doe ik ?

Mijn diensten zijn

-   Applicatiebeheer GWS4all, Suites
-   Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO
-   Applicatiebeheer Proces & Kennisondersteuning (PKO)
-   Onderhoud documenten MDU
-   Managementinformatie met behulp van Impromptu 7
-   Managementinformatie met behulp van Cognos 10
-   Monitor Sociaal domien
-   Implementaties/Versiewisselingen/Patches GWS4ALL
-   Procesbeschrijvingen
-   Lean maken van werkprocessen GWS4ALL
-   ICT-quickscans
-   Advisering ICT  en decentralisatiedossiers Sociaal Domein
-   Gebruikersondersteuning
-   Het geven van gebruikerscursussen GWS4ALL
-   ICT-consultancy

Heeft u vragen, bel mij (06-106 44 888) of email mij (thtan@xs4all.nl).

Ga naar mijn CV :

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-c.pdf
(CV in pdf-formaat)

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-c.docx
(Cv in word-for5maat)

Voor meer info raadpleeg mijn  website ICT voor het Sociaal Domein.
Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

linkedin Linkedin facebook ICT-voor-het-Sociaal-Domein

maandag 14 oktober 2013

Applicatiebeheer(der) GWS4ALL full-time beschikbaar voor opdrachten


Ik ben vanaf 1 oktober 2015 full-time ( 36 uur) direct inzetbaar.

Mijn bedrijf is gespecialiseerd in Applicatiebeheer GWS4ALL en ICT-consultancy in het sociaal domein.

Heeft u bij uw gemeentelijke sociale dienst/WIZ-dienst/afdeling WMO behoefte aan een ervaren applicatiebeheerder GWS4ALL, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik doe dit werk al sinds 2000 bij verschillende gemeentes via detacheringsbureau's.

Nu ben ik als zelfstandige zonder personeel (ZZP) werkzaam.

U kunt mij inhuren, wanneer u behoefte heeft aan een functioneel applicatiebeheerder GWS4ALL - Sociale zaken.

Wat doe ik ?

Mijn diensten zijn

-   Applicatiebeheer GWS4all, Suites
-   Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO
-   Applicatiebeheer Proces & Kennisondersteuning (PKO)
-   Onderhoud documenten MDU
-   Managementinformatie met behulp van Impromptu 7
-   Managementinformatie met behulp van Cognos 10
-   Monitor Sociaal domien
-   Implementaties/Versiewisselingen/Patches GWS4ALL
-   Procesbeschrijvingen
-   Lean maken van werkprocessen GWS4ALL
-   ICT-quickscans
-   Advisering ICT  en decentralisatiedossiers Sociaal Domein
-   Gebruikersondersteuning
-   Het geven van gebruikerscursussen GWS4ALL
-   ICT-consultancy

Heeft u vragen, bel mij (06-106 44 888) of email mij (thtan@xs4all.nl).

Ga naar mijn CV :

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-c.pdf
(CV in pdf-formaat)

https://sociaaldomein.files.wordpress.com/2013/01/curriculum-vitae-toan-hok-tan-2015-c.docx
(Cv in word-for5maat)

Voor meer info raadpleeg mijn  website ICT voor het Sociaal Domein.
Zie http://www.sociaaldomein.wordpress.com

linkedin Linkedin facebook ICT-voor-het-Sociaal-Domein